פורום ער"ן - תנאי שימוש

בעת הגישה אל “פורום ער"ן” אתה מסכים לציית לתנאים הבאים. אם אינך מסכים לציית לכל התנאים הבאים, אנא אל תיגש ו/או תשתמש ב “פורום ער"ן”. אנו יכולים לשנות תנאים אלו בכל זמן נתון ונשקיע את מירב מאמצינו כדי לידע אותך, אך יהיה זה נבון מצידך לסקור תנאים אלו בקביעות כחלק מהשימוש המתמשך ב “פורום ער"ן”. לאחר שינויים אתה מסכים לציית לתנאים אלו כאשר הם מעודכנים ו/או מתוקנים.

בעת השימוש, או ההשתתפות או הגישה לפורום ער"ן, הנך מתחייב לא לעשות שימוש במילים גסות, בביטויים אלימים, פוגעים, או בלתי חוקיים – בישראל, או בחוק הבינלאומי. כל פעולה כאמור, תביא לחסימתך המיידית ולצמיתות משימוש, או השתתפות בפורום ער"ן וכן תינקטנה כל הסנקציות המחוייבות על פי חוק, בהתאם לשיקול הדעת של מנהל פורום ער"ן. יודגש כי כתובות ה IP של כל ההודעות נשמרות במערכת והן ישמשו לאכיפת התנאים כאמור. ל“פורום ער"ן” יש זכות להסיר, לערוך, להעביר או לסגור כל נושא, בהתאם לשיקול הדעת של מנהל הפורום באותה עת. יודגש, כי כל הפעילות בפורום נשמרת בבסיס הנתונים של הפורום. המידע כאמור לא יועבר לכל צד שלישי, בלא הסכמה מפורשת של המשתמש. יחד עם זאת, “פורום ער"ן” ו- phpBB לא ישאו באחריות למידע כאמור אם יושג בדרך של פריצה בלתי מאושרת לבסיס הנתונים.


חזור למסך ההתחברות

cron